Tarieven

Braakman cs Gerechtsdeurwaarders- & incassopraktijk werkt met gestaffelde tarieven zoals redelijk bevonden en vastgesteld door de rechterlijke macht. Het tarief voor de incassowerkzaamheden wordt berekend over het geïncasseerde bedrag. Zelfs bij relatief lage bedragen is het dus (financieel) interessant om ons in te schakelen.

Over het kostenrisico van gerechtelijke procedures krijgt u altijd vooraf duidelijke informatie.

Zie voor meer informatie ons tarievenreglement.

T: 0517 419775
F: 0517 418811
info@braakmancs.nl